Black Sea Network for
Regional Development
BlasNet
RAPIV Constanta Sevastopol Chisinau URENIO

Proiect BlasNET

Proiectul „Reţeaua Mării Negre pentru Dezvoltare Regională” BlasNET din cadrul Programului Operațional Comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013” – program finanţat prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP) al Uniunii Europene a început. Consorţiul Proiectului BlasNET este alcătuit din cinci parteneri din cinci regiuni diferite din următoarele ţări: Bulgaria, Grecia, Moldova, România, Ucraina.

Agenţia Regională pentru Antreprenoriat şi Inovaţii – Varna (RAPIV) din Regiunea de Nord-Est a Bulgariei este Beneficiarul Proiectului. Ceilalţi parteneri sunt: Universitatea Aristotel din Salonic, Comitetul de Cercetare, Unitatea de Cercetare privind Inovaţia Urbană şi Regională (AUTH URENIO), Salonic, Grecia; Patronatul IMM Constanţa (PIMM Constanța), România; Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova; Agenţia pentru Dezvoltare Economică din Sevastopol (AEDS), Sevastopol, Ucraina. Durata Proiectului este de 24 de luni, iar bugetul alocat este de 492 085 euro.

Proiectul BlasNET este finanțat sub Prioritatea nr. 1 a Programului: „Sprijinirea parteneriatelor transfrontaliere în vederea dezvoltării economice şi sociale bazate pe  utilizarea în comun a resurselor”. Principalul obiectiv al Proiectului este realizarea Reţelei Mării Negre pentru Dezvoltare Regională care va implica organizaţii pentru susţinerea IMM-urilor (agenţii de dezvoltare a antreprenoriatului, organizaţii care reprezintă IMM-uri, incubatoare de afaceri, camere de comerţ şi industrie, precum şi specialişti de la universităţi sau experţi în afaceri care pot oferi asistenţă de specialitate). Realizarea acestei Reţele va contribui la creşterea gradului de competitivitate dintre IMM-urile din regiunile partenere din bazinul Mării Negre, precum şi la îmbunătăţirea performanţelor acestora în cadrul pieţelor internaţionale, prin sporirea potenţialului şi a relaţiilor internaţionale dintre factorii interesaţi regionali. Reţeaua va crea condiţii favorabile unui mediu informaţional de afaceri sustenabil pentru IMM-urile din regiunea Bazinului Mării Negre.

În cadrul Proiectului sectorul IMM din regiunea Bazinului Mării Negre va fi analizat în detaliu. Aceste analize vor viza sectoarele economice prioritare ale ţărilor de la Marea Neagră, sectoare precum turismul, industria navală şi TIC, beneficiind de colaborarea experţilor regionali recunoscuţi. De asemenea, aceste analize vor contribui la determinarea necesităţilor IMM-urilor în suport antreprenorial, punând astfel bazele creării Reţelei Mării Negre pentru Dezvoltare Regională. Reţeaua va căuta să obţină sprijin din partea reprezentanţilor mediului de afaceri, precum şi din partea altor reţele europene de succes, factorilor de decizie şi principalilor acţionari regionali şi naţionali. Scopul este acela de a promova interesul instituţiilor de suport, cât și nemijloct, al antreprenorilor pentru stabilirea unei comunicări mai eficiente şi dezvoltarea unor noi oportunităţi pentru proiecte şi activităţi desfăşurate în comun pe teritoriul Regiunii Bazinului Mării Negre.

O serie de evenimente care se adresează oamenilor de afaceri, administraţiilor, ONG-urilor şi mediului academic urmează a avea loc în Varna (Bulgaria), Salonic (Grecia), Constanţa (România), Chişinău (Moldova) şi Sevastopol (Ucraina). De asemenea, urmează a se crea un portal web interactiv pentru prezentarea Reţelei pe internet.

Last updated: 02.10.2012
Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2007- 2013 este co-finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare.
TPublicaţia a fost realizată cu suportul Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii ţine de responsabilitatea Agenţiei Regionale pentru Antreprenoriat şi Inovaţii (RAPIV) şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.