Black Sea Network for
Regional Development
BlasNet

About Us

Universitatea Aristotel din Salonic, Comitetul de Cercetare privind Inovația Urbană și Regională (URENIO), Grecia

Unitatea de Cercetare privind Inovaţia Urbană şi Regională reprezintă un laborator universitar destinat atât promovării activităţii de cercetare, cât şi furnizării de servicii ştiinţifice şi tehnologice. URENIO face parte din Departamentul de Planificare Urbană şi Regională din cadrul Facultăţii de Inginerie a Universităţii Aristotel din Salonic.

Patronatul Întreprinderilor Mici si Mijlocii Constanta (PIMM Constanța)

Înființată la data de 26 aprilie 2004, Patronatul Întrepinderilor Mici si Mijlocii Constanța este o organizaţie asociativă de IMM-uri, neguvernamentală, apolitică și non-profit, o structură teritorială a Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, singura organizație patronală reprezentativă la nivel național pentru IMM –uri. 

Agenţia pentru Dezvoltare Economică din Servastopol (AEDS)

Agenţia pentru Dezvoltare Economică din Servastopol (AEDS), înfiinţată în 1997 de către Consiliul Oraşului Sevastopol şi de către Administraţia Statală din Sevastopol , este o organizaţie municipală a Consiliului Oraşului Sevastopol, care contribuie la dezvoltarea teritorial-economică a oraşului Sevastopol şi a mediului de afaceri..

Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2007- 2013 este co-finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare.
TPublicaţia a fost realizată cu suportul Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii ţine de responsabilitatea Agenţiei Regionale pentru Antreprenoriat şi Inovaţii (RAPIV) şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.