Black Sea Network for
Regional Development
BlasNet

Agenţia pentru Dezvoltare Economică din Servastopol (AEDS)

Agenţia pentru Dezvoltare Economică din Servastopol (AEDS), înfiinţată în 1997 de către Consiliul Oraşului Sevastopol şi de către Administraţia Statală din Sevastopol , este o organizaţie municipală a Consiliului Oraşului Sevastopol, care contribuie la dezvoltarea teritorial-economică a oraşului Sevastopol şi a mediului de afaceri..

Activităţi principale:

 • Elaborarea de programe şi proiecte cu privire la dezvoltarea oraşului şi la atragerea de investiţii;
 • Management-ul proiectelor de investiţii;
 • Contribuţie la implementarea inovaţiilor în mediul de afaceri;
 • Cooperarea cu organizaţii importante din Ucraina şi de peste hotare;
 • Organizarea de expoziţii, conferinţe, workshop-uri şi seminarii; 
 • Servicii de consultanţă în sferele economice, de management şi teritoriale;
 • Exploatarea resurselor terestre, evaluarea bunurilor mobile şi imobile.

Până în prezent, Agenţia a organizat peste 150 de expoziţii, conferinţe şi mese rotunde în Sevastopol şi peste hotare. Accentul se pune pe sprijinirea IMM-urilor ce activează în următoarele sectoare:

 • ecologie, dezvoltare durabilă şi turism;
 • eficienţă energetică;
 • promovarea mediului de afaceri local pe pieţele internaţionale;
 • inovaţie în mediul ştiinţific, în domeniul ingineriei şi al utilităţilor publice şi private.

Agenția de Dezvoltare Economică din Sevastopol este o parte dintr-un "one-stop shop" sistem de lucru cu investitorii din Sevastopol.  În acest context, începând cu anul 2011 Forumul Internațional de Investiții Sevastopol este organizat de AEDS.

Conceptul forumului este de a crea o platformă anuală internațională pentru dialogul între reprezentanți ai guvernului și mediul de afaceri care va contribui la îmbunătățirea climatului investițional, dezvoltarea economică și creșterea competitivității regiunii. Scopul principal al forumului este de a prezenta oportunitățile regiunii Sevastopol, de a demonstra cele mai mari proiecte de investiții și de a discuta despre condițiile și perspectivele pentru companiile străine din oraș. Principalele domenii de discuții sunt:

 • Energetică;
 • Turism. Recreere. Imobiliare;
 • deșeuri urbane solide: Tehnologii europene în Ucraina;
 • Parteneriatul public-privat;
 • Transportul, portul, proiecte de logistica si infrastructura.
Last updated: 01.10.2012
Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2007- 2013 este co-finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare.
TPublicaţia a fost realizată cu suportul Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii ţine de responsabilitatea Agenţiei Regionale pentru Antreprenoriat şi Inovaţii (RAPIV) şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.