Black Sea Network for
Regional Development
BlasNet

Organizaţia Pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii , Moldova

Organizaţia Pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (pe scurt ODIMM) a fost creată pentru a sprijini şi îmbunătăţi dezvoltarea sectorului IMM-urilor din Republica Moldova şi pentru a îndeplini cerinţele Guvernamentale.

ODIMM este o organizaţie non-profit, non-comercială, având statutul de instituţie publică, creată prin Ordonanţa de Guvern nr. 538, datată 17 mai 2007, ce activează în coordonare cu Ministerul Economiei şi Comerţului şi alte organe administrative centrale şi locale, asociaţii de afaceri, furnizori de servicii în domeniul afacerilor şi IMM-uri.

Viziunea ODIMM: Republica Moldova ar trebui să fie un loc favorabil pentru înfiinţarea şi dezvoltarea unei afaceri.

Misiunea ODIMM: Să crească competitivitatea economiei naţionale prin sprijinirea dezvoltării sectorului IMM-urilor din ţară.

Scopul strategic al ODIMM: Să promoveze dezvoltarea eficientă a IMM-urilor, asigurând astfel o creştere economică naţională sustenabilă.

Activităţi în curs de derulare ale ODIMM:

  • Oferirea de garanţii pe credite întreprinderilor mici prin intermediul Fondului de Garantare a Creditelor;
  • Implementarea Programului Naţional de Absorbţie a Remitenţelor în Economie  “PARE 1+1”;
  • Implementarea “Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor” (PNAET);
  • Implementarea programului naţional de pregătire “Management-ul Eficient al Afacerilor”;
  • Implementare proiectului Uniunii Europene “Condu-ţi drumul în afaceri”;
  • Crearea de incubatoare de afaceri în Moldova;
  • Implementarea reţelei Enterprise Europe în Moldova.
Last updated: 01.10.2012
Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2007- 2013 este co-finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare.
TPublicaţia a fost realizată cu suportul Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii ţine de responsabilitatea Agenţiei Regionale pentru Antreprenoriat şi Inovaţii (RAPIV) şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.