Black Sea Network for
Regional Development
BlasNet

Agenţia Regională pentru Antreprenoriat şi Inovaţie – Varna (RAPIV), Bulgaria

Agenţia Regională pentru Antreprenoriat şi Inovaţie (RAPIV), înfiinţată în 2002, este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit, care îşi desfăşoară activitatea în interes public pentru stimularea economiei regionale prin dezvoltarea antreprenoriatului şi al inovaţiei.

Activităţi principale:

INCUBATOR PENTRU FIRMELE HIGH-TECH

Segmente de prioritate pentru admiterea companiilor:

 • Tehnologii de informaţie şi comunicare;
 • Tehnologii pentru protejarea şi refacerea mediului; tehnologii pentru dezvoltare durabilă (inclusiv surse de energie alternativă);
 • Tehnologii maritime avansate;
 • Produse şi tehnologii medicale şi farmaceuticeActivities, directed to improve innovation environment.

Activităţi având ca scop îmbunătăţirea mediului de inovaţie:

 • Acordarea de condiţii preferenţiale IMM-urilor orientate către tehnologie;
 • Comercializarea cercetării ştiinţifice;
 • Transfer de cunoştinţe logistice şi tehnologie;
 • Acordarea de asistenţă în găsirea pieţelor, partenerilor pentru colaborări tehnologice şi de afaceri, resurselor financiare;
 • Servicii de publicitate activă şi politici de marketing pe pieţele interne şi internaţionale;
 • Organizarea de şi participarea la întâlniri, conferinţe şi seminarii interne şi internaţionale pentru a stimula dezvoltarea inovatoare a IMM-urilor.

CENTRUL DE INOVAŢII ŞI DE TRANSFER AL TEHNOLOGIEI

Activităţile se încadrează în curentele următoare:

 • Politică de Inovaţie Regională;
 • Servicii de Inovaţie pentru IMM-uri;
 • Transfer de Tehnologie;
 • Investiţii Regionale.
Last updated: 01.10.2012
Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2007- 2013 este co-finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare.
TPublicaţia a fost realizată cu suportul Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii ţine de responsabilitatea Agenţiei Regionale pentru Antreprenoriat şi Inovaţii (RAPIV) şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.