Black Sea Network for
Regional Development
BlasNet

Universitatea Aristotel din Salonic, Comitetul de Cercetare privind Inovația Urbană și Regională (URENIO), Grecia

Unitatea de Cercetare privind Inovaţia Urbană şi Regională reprezintă un laborator universitar destinat atât promovării activităţii de cercetare, cât şi furnizării de servicii ştiinţifice şi tehnologice. URENIO face parte din Departamentul de Planificare Urbană şi Regională din cadrul Facultăţii de Inginerie a Universităţii Aristotel din Salonic.

PRINCIPALELE ARII DE CERCETARE:

  • Modele de sisteme teritoriale de inovaţie (districte tehnologice, pachete tehnologice, parcuri tehnologice, strategii de inovaţie a regiunilor, ecosisteme deschise de inovaţie).
  • Procese inovatoare (informaţie, transfer tehnologic, învăţare, inovaţie colaboraţională, dezvoltare de noi produse, aplicaţii secundare spin-offs).
  • Spaţii digitale şi platforme pentru sprijinirea practicilor şi politicilor inovatoare.

ALTE ACTIVITĂŢI:

  • Proiecte privind oraşele digitale / inteligente;
  • Dezvoltarea de platforme / aplicaţii pentru oraşe inteligente;
  • Supraveghere globală a oraşelor inteligente prin intermediul site-ului URENIO (www.urenio.org);
  • Curs post-universitare: „Oraşe inteligente şi sisteme de inovaţie”;
  • Companie secundară: INTELSPACE SA;
  • Numeroase publicaţii pe tema inovaţiei şi a oraşelor şi regiunilor inteligente.

EXPERIENŢĂ DE PROIECT:

URENIO este implicată în principal în proiecte competitive ce fac parte din Proiectele-Cadru de Cercetare şi Dezvoltare Europeană şi din Activitatea de Inovaţie a Fondului European pentru Dezvoltare Regională. Unitatea a luat parte la numeroase proiecte finanţate de către instituţii de cercetare interne şi internaţionale dar şi de către Comisia Europeană.

Personalul permanent al URENIO numără în jur de 20 de persoane. Calificările ştiinţifice ale personalului fac parte din domeniile dezoltării urbane şi regionale, ingineriei chimice şi de minerit, ingineriei electrice şi electronice, arhitecturii, sociologiei, economiei, matematicilor aplicate şi statisticii.

Last updated: 01.10.2012
Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2007- 2013 este co-finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare.
TPublicaţia a fost realizată cu suportul Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii ţine de responsabilitatea Agenţiei Regionale pentru Antreprenoriat şi Inovaţii (RAPIV) şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.