Black Sea Network for
Regional Development
BlasNet

Latest Events

 • 29.03.2013

  Cel de-al doilea Workshop Internațional  Cluster Approach and Networking in Support of SMEs of the Black Sea Region în cadrul proiectului “Rețeaua Mării Negre pentru Dezvoltare Regională” (BlasNET) s-a desfășurat în perioada 28-29.03.2013 în Sevastopol, Ucraina. Proiectul BlasNET este finanţat de Programul Operaţional Comun pentru Bazinul Mării Negre 2007-2013.  more

 • 29.11.2012

  În perioada 28 – 29 noiembrie 2012, în R.Moldova, Chişinău a fost organizat  Seminarul Internațional în cadrul proiectului “Rețeaua Mării Negre pentru Dezvoltare Regională” (BlasNET). Proiectul BlasNET este finanţat de Programul Operaţional Comun pentru Bazinul Mării Negre 2007-2013.   more

 • 29.08.2012

  On 29 - 30 August 2012 in Constanta, Romania, the 1st International workshop named "Common Borders, common solutions for enterprise" took place dedicated to the prospects for economic cooperation in the Black Sea region. Its main purpose is to introduce international audience and partners in the current economic situation of the region and the opportunities for cooperation that will contribute to the overall prosperity, stability and security in Europe. The current situation in the South-East of Romania in three priority thematic areas of the project: tourism, ICT and marine industry, and opportunities for partnership in these sectors with other Black Sea regions were presented. Another objective of the International workshop is the information from key players in these priority areas to underpin the analysis of the needs of small and medium enterprises (SMEs) support services. This analysis will serve as a basis for the next major step in the project - the creation of the future Black Sea network of organizations supporting the development of the SME sector in the Black Sea regions of different countries. more

 • 03.05.2012

  Eveniementele on-line sunt organizare cu scopul de a facilita elaborarea analizelor din cadrul proiectului și schimbul de informații între parteneri. În cadrul acestor conferințe on-line sunt invitați să partipe alături de experții din grupurile de lucru, factorii interesați regionali, care ar putea contribui la punerea în aplicare a analizelor. more

Events

Cel de-al doilea Workshop Internațional

29.03.2013

Cel de-al doilea Workshop Internațional  Cluster Approach and Networking in Support of SMEs of the Black Sea Region în cadrul proiectului “Rețeaua Mării Negre pentru Dezvoltare Regională” (BlasNET) s-a desfășurat în perioada 28-29.03.2013 în Sevastopol, Ucraina. Proiectul BlasNET este finanţat de Programul Operaţional Comun pentru Bazinul Mării Negre 2007-2013. 

Înainte de deschiderea oficială, Dr. Dimitar Radev - Manager de proiect, domnul Dmitri Kovalchuk - director al Agenției de Dezvoltare Economică din Sevastopol (AEDS) și domnul Volodymyr Kulikov (AEDS) au oferit interviuri pentru mass-media.

Workshop-ul cu participanți din întreprinderi, organizații profesionale, ONG-uri, academicieni, politicieni și experți  a fost deschis de către domnul Poyarkov Vadim N.-  Consiliul Local Sevastopol.

Au fost prezenți și reprezentanți ai tuturor organizațiilor partenere.

Proiectul BlasNet și organizațiile partenere au fost prezentate de către Dr. Dimitar Radev, manager de proiect. Dl. Dmitriy Kovalchuk, director al Agenției de Dezvoltare Economică din Sevastopol (AEDS), a prezentat activitățile AEDS. Apoi, conform ordinii de zi, Camera de Comerț și Industrie Sevastopol a fost prezentată de către doamna Ludmila Vishnya. Obiectivele și rezultatele “Programului pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Social și Tânăr” au fost prezentate de domnul Valeriy Vasunin, coordonator al programului. Principalele probleme fundamentale de dezvoltare ale turismului din Sevastopol, dar și soluțiile identificate au fost prezentate de domnul Grinuk Konstantin, redactor șef al ziarului "Travel Herald" și director al agenției de marketing "Gryphon".

Sesiunea de dupa-amiază a workshop-ului a continuat cu prezentarea de către parteneri a celor mai bune 22 practici, selectate pentru a fi membre în cadrul Rețelei Mării Negre pentru dezvoltare Regională. Organizațiile ucrainene – bune practici au fost prezentate după cum urmează:

Cluster "“Products of the Sea”, Dna Oxana Vyalova, CEO al clusterului;

Întreprindere Municipală – Centrul Turistic Informațional, Dna Svetlana Zubreva, director

Cluster "Turism de afaceri", Tatiana Demina, coordonator cluster

Ing.Liliya Kaloyanova  a prezentat organizațiile selectate din Bulgaria, care vor fi printre fondatorii BlasNet:  Camera de Turism Varna(CTV);  Camera de Comerț și Industrie (CCI) – Dobrich; Bulgarian Chamber of Shipping (BCS), Asociația Regională de Turism Burgas (BRTA) și Asociația de cercetare și dezvoltare Marea Neagră – Dunăre (BDCA).

Prezentările pregătite de către partenerii de proiect URENIO, Grecia au fost după cum urmează:

• Asociația Companiilor TIC din Grecia de Nord (SEPVE), domnul Nikolas Gountaras;

• Camera  de Comerț și Industrie Salonic(TCCI), domnul Yannis Fallas;

• Incubatorul de Afaceri Thermi SA , domnul George Martinidis;

• Centrul Sud-Est European de Cercetare (SEERC), domnul Yannis Fallas

Dna  Alis Balca, din partea PIMM Constanta, Romania a prezentat Asociatia Litoral - Delta Dunarii, Crucial Systems & Services Constanta și Clusterul Maritim Românesc.

Toți participanții și-au exprimat opinia, luând parte astfel la o discuție animată, moderată de domnul Kulikov Volodymyr (AEDS) . 

Principalele concluzii care au rezultat în urma Workshop-ului sunt:

- Progresele înregistrate în abordările inovatoare în cele trei sectoare prioritare - TIC, Turism și industria maritimă în Sevastopol se  datorează fondurilor USAID, dar totodată fondurile de pre-aderare sunt necesare pentru dezvoltarea durabilă a regiunii.

- Conexiunile b2b create între regiunile-partenere din cadrul proiectului BlasNet și viitoarei Rețele Mării Negre va fi o bază bună pentru dezvoltare în regiunea Mării Negre.

Dr. Dimitar Radev, RAPIV, manager de proiect BlasNet în timpul interviului pentru mass-media din Sevastopol

Dl Dmitriy Kovalchuk, director AEDS în timpul interviului

Deschiderea oficială a Workshop-ului internațional de dl Vadim Poyarko,  Consiliul Local Sevastopol

Participanți Workshop

Dr. Radev prezintă Programul Operațional "Bazinul Mării Negre 2007-2013" și proiectul BlasNet

Participanții ucraineni și greci în cadrul Workshop-ului

Dl Yannis Fallas prezintă activitățile URENIO

Dl Iulian Groposila prezintă activitățile  PIMM Constanța

Dl Dmitriy Kovalchuk, prezintă principalele obiective și activități AEDS

Camera de Comerț și Industrie Sevastopol , prezentată de Dna Ludmila Vishnya

 Dl Valerii Vasunin, coordonator al Programului pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Social și Tânăr

Dl Konstantin Grinuk, redactor-șef al ziarului "Travel Herald"

Dna Oksana Vyalova – Cluster "Products of the Sea" 

Dna Tatiana Kurteva, Demina - Cluster "Turism de afaceri", 

Ing.Liliya Kaloyanova, RAPIV prezentarea membrilor bulgari ai rețelei Mării Negre

Incubatorul de Afaceri Thermi SA , prezentat de dl George Martinidis, URENIO

Asociația companiilor TIC din Grecia de Nord (SEPVE), prezentat de dl Gountaras

Dna Alis Bâlcă, PIMM Constanta, România prezentarea membrilor români ai rețelei Mării Negre

Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2007- 2013 este co-finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare.
TPublicaţia a fost realizată cu suportul Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii ţine de responsabilitatea Agenţiei Regionale pentru Antreprenoriat şi Inovaţii (RAPIV) şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.