Black Sea Network for
Regional Development
BlasNet

Latest Events

 • 29.03.2013

  Cel de-al doilea Workshop Internațional  Cluster Approach and Networking in Support of SMEs of the Black Sea Region în cadrul proiectului “Rețeaua Mării Negre pentru Dezvoltare Regională” (BlasNET) s-a desfășurat în perioada 28-29.03.2013 în Sevastopol, Ucraina. Proiectul BlasNET este finanţat de Programul Operaţional Comun pentru Bazinul Mării Negre 2007-2013.  more

 • 29.11.2012

  În perioada 28 – 29 noiembrie 2012, în R.Moldova, Chişinău a fost organizat  Seminarul Internațional în cadrul proiectului “Rețeaua Mării Negre pentru Dezvoltare Regională” (BlasNET). Proiectul BlasNET este finanţat de Programul Operaţional Comun pentru Bazinul Mării Negre 2007-2013.   more

 • 29.08.2012

  On 29 - 30 August 2012 in Constanta, Romania, the 1st International workshop named "Common Borders, common solutions for enterprise" took place dedicated to the prospects for economic cooperation in the Black Sea region. Its main purpose is to introduce international audience and partners in the current economic situation of the region and the opportunities for cooperation that will contribute to the overall prosperity, stability and security in Europe. The current situation in the South-East of Romania in three priority thematic areas of the project: tourism, ICT and marine industry, and opportunities for partnership in these sectors with other Black Sea regions were presented. Another objective of the International workshop is the information from key players in these priority areas to underpin the analysis of the needs of small and medium enterprises (SMEs) support services. This analysis will serve as a basis for the next major step in the project - the creation of the future Black Sea network of organizations supporting the development of the SME sector in the Black Sea regions of different countries. more

 • 03.05.2012

  Eveniementele on-line sunt organizare cu scopul de a facilita elaborarea analizelor din cadrul proiectului și schimbul de informații între parteneri. În cadrul acestor conferințe on-line sunt invitați să partipe alături de experții din grupurile de lucru, factorii interesați regionali, care ar putea contribui la punerea în aplicare a analizelor. more

Primul Eveniment On-line BlasNET

03.05.2012

Eveniementele on-line sunt organizare cu scopul de a facilita elaborarea analizelor din cadrul proiectului și schimbul de informații între parteneri. În cadrul acestor conferințe on-line sunt invitați să partipe alături de experții din grupurile de lucru, factorii interesați regionali, care ar putea contribui la punerea în aplicare a analizelor.

Toți partenerii au fost de acord să organizeze evenimentul în data de 3 mai 2012, 13:00 CET. Partenerii au asigurat participarea experților externi, totalizându-se un număr de 26 de participanți conform listelor de participare.

În cadrul evenimentului următoarele subiecte au fost discutate: metodologia și template-ul orientativ, chestionarele pentru a investiga nevoile IMM-urilor, întrebări legate de finalizarea celei  de-a doua perioade de raportare și pregătirea celui de-al doilea  Raport Narativ Intermediar, precum și evenimentul viitor organizat în Constanța. URENIO a sugerat că metodologia ar trebui să fie o parte integrată a template-ul orientativ, partenerii nu au avut nici o obiecție în acest sens. S-a discutat numărul minim de firme care urmează să fie investigate pe fiecare sector. ODIMM a propus să se  investigheze mai multe firme în cele două  sectoare (TIC, Turism), din cauza numărului insuficient  de firme din industria maritimă din Moldova. URENIO a propus ca ancheta să fie realizată de experții din  cadrul fiecărui sector în Grecia. În cele din urmă partenerii din URENIO au propus ca evenimentele on-line să fie utilizate de către parteneri pentru comunicare mai frecvent, mai ales atunci când perioada dintre reuniunile Comitetului de coordonare este lungă. Toți partenerii au fost de acord.

Grup de lucru RAPIV, inclusiv experții externi în timpul evenimentului
 
Grup de lucru  PIMM, inclusiv  experții externi în timpul evenimentului 
Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2007- 2013 este co-finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare.
TPublicaţia a fost realizată cu suportul Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii ţine de responsabilitatea Agenţiei Regionale pentru Antreprenoriat şi Inovaţii (RAPIV) şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.