Black Sea Network for
Regional Development
BlasNet

Latest Events

Events

SEMINAR INTERNAȚIONAL CHIȘINĂU

29.11.2012

În perioada 28 – 29 noiembrie 2012, în R.Moldova, Chişinău a fost organizat  Seminarul Internațional în cadrul proiectului “Rețeaua Mării Negre pentru Dezvoltare Regională” (BlasNET). Proiectul BlasNET este finanţat de Programul Operaţional Comun pentru Bazinul Mării Negre 2007-2013.  

Seminarul, intitulat “Practici de Succes în susţinerea IMM din regiunea Mării Negre” Evenimentul a fost deschis de un discurs de bun venit susținut de către D-na Lilia Palii- Directorul Direcţiei generale dezvoltarea mediului de afaceri a Ministerului Economiei.

La eveniment au participat  reprezentanţi ai organizaţiilor partenere de proiect, organizaţii pentru susţinerea IMM-urilor agenţii de dezvoltare a antreprenoriatului, organizaţii care reprezintă IMM-uri,ONG-uri, politicieni, academicieni, experţi în afaceri care pot oferi asistenţă de specialitate,antreprenori.

Dr. Dimitar Radev, Managerul de Proiect și Director Executiv RAPIV. Dr. Radev a oferit o scurtă prezentare a proiectului BlasNET, precum și a partenerilor de proiect.În cadrul seminarului, D-na Viorica Cerbusca – Vicedirector ODIMM a prezentat Rezultatele analizei IMM-urilor din Moldova în cele trei sectoare pilot: turism, TIC, maritim. 

Agenda a cuprins două sesiuni dedicate prezentării celor mai bune practici din domeniul turismului, industriei navale și ICT – domenii prioritare pentru Bazinul Mării Negre și respectiv, pentru proiectul BlasNET.  

Importanța turismului rural pentru Republica Moldova – Svetlana Lazar, ANTREC, Moldova

“Vatra Strămoșească” exemplu de bună practică în domeniul turismului rural – Anton Lașcu, antreprenor, Moldova

Camera de Turism din Varna – Dr. Dimitar Radev și ing. Liliya Kaloyanova, RAPIV, Bulgaria 

Cluster “Products of the Sea” – Volodymyr Kulikov, AEDS, Ucraina

“Simpals”– Dorian Doronceanu, Simpals, Moldova

“Mediul de afaceri – infrastructura IT – Provocări și soluții de success” – Catalin Anghel Director Vânzări și Marketing CRUCIAL SYSTEMS & SERVICES

Cluster development: a regional comparative advantage – ing. Yannis Fallas – URENIO, Grecia

Modelul de bună practică din domeniul turismului din Moldova – Mileștii Mici  a provocat un mare interes.  Colecția de Aur figurează în Cartea Recordurilor ca cea mai mare colecție de vinuri din Europa.

Dl. Romano Toppan - expert a discutat despre realizarea de rețele eficiente în baza Strategiei europene.

Principalele concluzii ce au rezultat în urma Seminarului sunt:

- În lumea de astăzi, elementele  de mare importanță pentru dezvoltarea economică sunt: capitalul social, abordarea "de jos în sus" și tranziția de la piramide la rețele, în cazul în care echilibrul între "cooperare" și "concurență", este natural.

- Secretul succesului pentru organizațiile care sprijină dezvoltarea IMM-urilor constă în programe de formare pentru întreprinzători.

Deschidere oficială a Seminarului de către Dna Lilia Palii

Prezentarea proiectului BlasNET de către Dr. Radev 

Prezentarea activităților AEDS de către Dl Kulikov

Prezentarea Dnei Viorica Cerbușca (ODIMM)

Prezentarea ANTREC de către Svetlana Lazar, Moldova

Prezentarea Camera de Turism din Varna  de către ing. Kaloyanova, RAPIV

Prezentarea Crucial Systems&Services de către Dl Anghel Cătălin

Colecția de Aur – Mileștii Mici

Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2007- 2013 este co-finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare.
TPublicaţia a fost realizată cu suportul Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii ţine de responsabilitatea Agenţiei Regionale pentru Antreprenoriat şi Inovaţii (RAPIV) şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.