Black Sea Network for
Regional Development
BlasNet

Publications

01.06.2013 Analysis

The Moldavian GPs (ODIMM)- members of the BlasNET

01.10.2012 Press Release

Începerea Proiectul BlasNET – proiect finanțat în cadrul Programului Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2007-2013 al Comisiei Europene

Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2007- 2013 este co-finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare.
TPublicaţia a fost realizată cu suportul Uniunii Europene. Conţinutul acestei publicaţii ţine de responsabilitatea Agenţiei Regionale pentru Antreprenoriat şi Inovaţii (RAPIV) şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.